Twój koszyk: 0 ()
GreenLine: +48 77 441 77 34
Czynna pn.-pt. od 8:00 do 16:00

Pobieranie prób glebowych i badanie gleby

Cena netto od 68/próbę

Pobieranie prób glebowych i badanie gleby

Doradztwo

Profesjonalna, kompleksowa usługa badania gleby- od mechanicznego poboru prób (do 80 prób dziennie), poprzez badanie gleby w akredytowanym laboratorium, po szczegółowy i praktyczny raport.
CENA ZA PRÓBĘ, NIE ZA HA!

Cechy produktu
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, ZADZWOŃ – 77 441 77 34 LUB NAPISZ KONTAKT@DRPLON.PL.

OFERTA POBIERANIA PRÓB GLEBOWYCH I BADANIA GLEBY

Profesjonalna, kompleksowa usługa badania gleby- od mechanicznego poboru prób (do 80 prób dziennie), poprzez badanie gleby w akredytowanym laboratorium, po szczegółowy i praktyczny raport.
ZAKRES USŁUGI:

ETAP 1- OPRACOWANIE MAPY POLA – opracowujemy satelitarną mapę działki i określamy optymalne miejsca  do pobierania prób lub dzielimy działkę na max 4ha rastry lub mniejsze (to zależy od klienta)
ETAP 2- POBIERANIE PRÓB-próby pobieramy mechanicznie, w oparciu o ścisły plan, co max 4ha lub zgodnie z wiedzą o polu, po analizie zdjęć satelitarnych z okresu ostatnich 8 lat
w skład jednej próbki wchodzi aż 15-20 nakłuć
próbki wysyłamy do laboratorium
w ciągu dnia pobieramy 60-80 próbek dziennie
ETAP 3- BADANIE GLEBY-badane parametry: makroelementy, mikroelementy, próchnica, poziom metali ciężkich, inne (do wyboru i określenia przez klienta)
ETAP 4- RAPORT– analizę przeprowadza autoryzowane Laboratorium; opracowanie zgodne jest z wymogami polskiego prawa i daje prawo do ubiegania się o dotacje

BADANE PARAMETRY
MAKROELEMENTY (P,K, Mg, pH oraz potrzeby wapnowania)
Zawartość MIKROELEMENTÓW Zn, Cu, Mn, Fe i B
Zawartość Azotu na dwóch lub trzech głębokościach
Zawartość węgla organicznego C-org
Inne parametry na żądanie

CENA ZA PRÓBĘ, NIE ZA HA!

szerzej na temat usługi: BADANIE GLEBY